Ан Берест Одри Диван Каролин де Мегре Софи Мас

Како да бидеш парижанка, каде и да си : љубов, стил и лоши навики

How to be Parisian wherever you are : love, style, and bad habits
Автор
Ан Берест Одри Диван Каролин де Мегре Софи Мас