Ромен Гари

Корени од небото

Les Racines du ciel
Автор
Ромен Гари