Хенри Кисинџер

Обновен свет : Метерних, Каслреј и проблемите со мирот 1812-1822 г.

A world restored : Metternich, Castlereagh and the problems of peace, 1812-22
Автор
Хенри Кисинџер

Дали на Америка и треба надворешна политика? : кон дипломатијата на XXI век

Does America need a foreign policy? : toward a diplomacy for the XXI century
Автор
Хенри Кисинџер

Нуклеарното оружје и надворешната политика

Nuclear weapons and foreign policy
Автор
Хенри Кисинџер

Светски поредок

World order
Автор
Хенри Кисинџер

Во Белата куќа том 1,2,3

White house years
Автор
Хенри Кисинџер