Џорџо Фонтана

Смртта на еден среќен човек

Morte di un uomo felice
Автор
Џорџо Фонтана