Љубовен роман

Т.А.Ј.Н.А. откриена

S.E.C.R.E.T. revealed
Автор
Л. Мари Аделин

Т.А.Ј.Н.А. Споделена

S.E.C.R.E.T. Shared
Автор
Л. Мари Аделин

Т.А.Ј.Н.А.

S.E.C.R.E.T.
Автор
Л. Мари Аделин

Најдобрата работа што никогаш не ја доживеав

The best thing that never happened to me
Автор
Лора Тејт и Џими Рајс

Роман за Тристан и Изолда

JOSEPH BÉDIER - TRISTAN AND ISEULT 
Автор
Жозеф Бедие

Јулија или новата Елоиза II

JEAN-JACQUES ROUSSEAU - JULIE, OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE 2
Автор
Жан-Жак Русо

Јулија или новата Елоиза I

JEAN-JACQUES ROUSSEAU -JULIE, OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE 1
Автор
Жан-Жак Русо