Конгресен сервисен центар-Полица

Фикција

Автор
Мартин Валезер

Волците

Автор
Ги Мазлин

Избраниот член

The Elected Member
Автор
Бернис Рубенс

Како деца

Pareils à des enfants
Автор
Марк Бернар

Уметноста во теоријата 1900-1990

Art in Theory
Автор
Чарлс Харисон и Пол Вуд

Моби Дик или китот

Moby-Dick, or The Whale
Автор
Херман Мелвил

Како завршува светот

Автор
Марија Ксилури