Политика

Јас, Тајкунот

Ja, Tajkun
Автор
Мирослав Мишковиќ

Обновен свет : Метерних, Каслреј и проблемите со мирот 1812-1822 г.

A world restored : Metternich, Castlereagh and the problems of peace, 1812-22
Автор
Хенри Кисинџер

Дали на Америка и треба надворешна политика? : кон дипломатијата на XXI век

Does America need a foreign policy? : toward a diplomacy for the XXI century
Автор
Хенри Кисинџер