Амбасадори

HENRY JAMES - AMBASSADORS

Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

315МКД

Романот „Амбасадори“ е моќно дело, бидејќи неговите квалитети се  наоѓаат во начинот на изведбата, во она „како“. Главен лик во овој роман затоа не се ни Стретер, ни госпоѓица Гостри, ни госпоѓа Де Вионе, тоа не е ни „блудниот син“  Чад, туку атмосферата во која се одвиваат  нивните средби и разговори, нивните обиди меѓусебно да се откријат и да се осознаат, нивните претпоставки, двоумења и сомнежи.