Архитектура

Архитектура

Издавач:
Број на страници: 32
Година на издание: 2020

250,00МКД

Дознај:
- што е архитектура
- кој го смислува изгледот на градот
- од кого сѐ зависи формата на куќите
- како настанала Ајфеловата кула
- дали градината може да се наоѓа на покривот
 
Пробај:
- да дознаеш што е тоа проектна задача
- да нацрташ цртеж во размер
- да нацрташ план на својата соба
- да пронајдеш материјали за градење
- да го промениш изгледот на фасадата