Богородичната црква во Париз

VICTOR HUGO - NOTRE DAME DE PARIS

Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

353МКД

Во овој  роман Иго  ги презентира  своите сфаќања за доброто и за злото, за љубовта и за омразата, за убавото и за грдото. Преку судбината на незаборавните ликови на Есмералда и на Квазимодо, авторот укажува на убавината на човечката душа, потенцирајќи ја естетската теза дека суштината е позначајна од надворешната форма, што претставува голема новина во светската литература.