Врева и бес

WILLIAM FAULKNER - THE SOUND AND THE FURY

Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

353МКД

Без сомневање „ Врева и Бес“ е најамбициозната романескна примена на техниката „тек на свеста“ и неповторлив композициски пример, кој зрачи богатство од митски, библиски, историски, културолошки и егзистенцијални значења.