Вљубениот Орландо (избор)

MATTEO MARIA BOIARDO - ORLANDO INNAMORATO

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Иако во делото се пее за витешките љубови и борби, тие честопати се прикажани низ една иронична призма, бидејќи неговото време носело нови творечки предизвици. Соочен токму со таквите предизвици, Бојардо прави своевидно отстапување од старата конвенционална витешко-љубовна тема, вметнувајќи елементи на сказни и легенди во дејството. Повремената бајковитост ѝ дава на поемата посебна лирско-поетска димензија и привлечност. Тој, отстапувањето што го прави Бојардо во однос на старите конвенции не е екстремно и пресвртно, не е радикален рез, но е значаен придонес во трагањето по нови можности на поетското пеење што ги барало новото време, а на своевиден начин се реализирани и во неговиот еп Вљубениот Орландо.