Кокоро

NATSUME SOSEKI - KOKORO

Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Во романот е присутна и промената на јапонскиот однос кон честа, љубовта, почитта или кон должноста, каде што кулминираат себеомразата и вината. Истовремено се предупредува за за алчноста и за последиците од неа, што ја наметнува нејзината потреба како егзистенција на јапонскиот човек во новата развојна епоха.