Концептуални револуции на уметноста во ХХ век

Автор: Дејвид В. галенсон

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 460
Година на издание: 2019

500,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Од кубизмот на Пикасо и редимејд на Дишан до ситопечатот на Ворхол и земјените дела на Смитсон, уметноста на дваесеттиот век направи целосен прекин со претходните уметнички традиции.
Основната промена на пазарот за напредна уметност предизвика зголемена побарувачка за иновации, а младите концептуални иноватори – од Пикасо и Дишан преку Раушенберг и Ворхол до Синди Шерман и Дејмиен Херст – одговориле не само со создавање десетици нови форми на уметност, туку и со однесување на начини што би биле неразбирливи за нивните претходници. Концептуалните револуции во уметноста на дваесеттиот век ја претставуваат првата систематска анализа на причините за овој дисконтинуитет. Дејвид В. Галенсон, чие претходно истражување го смени нашето разбирање на креативноста, ги комбинира социолошките научни методи со квалитативна анализа за да понуди фундаментално ново толкување на современата уметност, што ќе им овозможи на читателите далеку подлабоко разбирање на уметноста од минатиот век и денес.