Кралот Иби

ALFRED JARRY - UBU ROI

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Во Кралот Иби се прикажуваат настани и ситуации кои се во основата гротескни, изместени и апсурдни, но тие не се психолошки во традиционална смисла. Ниту од сето тоа се извлекуваат некои високопарни и длабоко филозофски заклучоци. Таму каде што има и малку „психологија“, таа е повеќе иронично-саркастичен коментар на самите ситуации и настани, со што нивната апсурдност уште повеќе се потенцира. Подоцнежните главни теми на театарот на апсурдот, како што се чекањето и осаменоста, во една специфична форма се присутни и во Кралот Иби.