Манон Леско

ABBE PREVOST - MANON LESCAUT

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

„Манон Леско“ спаѓа меѓу книгите во кои длабоко и уверливо се проникнува во темелните човечки чувства и во кои човековата природа е прикажана со сите свои доблести и мани, со сите противредности што  ѝ се присутни ...

Прево пишува вистинска химна на љубовта и на страста, кои ги објаснува, ги брани, отворено се застапува за нив во едно време и во една средина што се потонати во дволичност и во лажен морал.

Кога се пишува за книжевното дело на Антоан Франсоа Прево, наречен Опат Прево, се чини неизбежен следниов  заклучок: покрај ретко обемниот и разновиден опус, овој значаен автор одвај ќе беше споменуван можеби само во најшироките историски прегледи на француската литература доколку не го напишел романот „ Манон Леско“, таа блескава химна на љубовта, страста и светото право на еднката да се спротистави на притисокот од околината, која настојува сите да ги вклопи во општоважечките морални стандарди.