Метаморфози или Златното магаре

APULEIUS - THE GOLDEN ASS  OR METAMORPHOSES

Автор: Апулеј
Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Апулеевите Метаморфози идеално соодветствуваат на родот на античкиот авантуристичко-сатиричен роман: „дејството“ се случува на патување; на патувањето на главниот јунак му се случуваат авантура по авантура; едноподруго се изменуваат реализмот и фантастиката.

Текстот на Метаморфозите ќе изврши силно и забележително влијание врз севкупната европска уметност: во музиката послужил како инспирација или матрица за многубројни либрета и симфониски дела на различни композитори, а во ликовната уметност мотиви од романот се претставени на платна или фрески на сликари како Рафаел, Рубенс, Придон.