Никогаш не оставај ме

KAZUO ISHIGURO - NEVER LET ME GO

Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

315МКД

Романот „ Никогаш не оставај ме“ има карактеристики на научна фантастика и футуристички тон; меѓутоа, неговото дејство се случува во 1980-тите и 1990-тите, во еден многу сличен, а сепак различен свет од нашиот. Ишигуро има усовршено раскажувачки глас способен да ја предаде приказната на најтрогателен начин; ограниченоста на искуството на Кети непогрешливо се одразува во нејзиниот глас и го зголемува патосот на нејзиното битисување. Резултатот  е еден моќен и тажен расказ.