Писма до Тео

VINSENT VAN GOGH - LETTERS TO THEO

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

315МКД

Околностите придонеле Винсент и Тео да бидат речиси постојано одвоени, но поврзани со длабока љубов врз која понекогаш надвиснувале облаци што не успеале да ја засенат. Двајцата браќа ги преточиле во писма бескрајните дијалози што би постоеле меѓу нив доколку живееле заедно.

Освенписмата до Тео, едицијата Бернар Грасе од 1960 година, ги содржи сите други писма што Винсент ги пратил до родителите, до сестрата Вилхелмина, до пријателите и до луѓето со кои бил во комуникација на овој или на оној начин.