Римска Лирика; Арс поетика

CATULLUS; VERGIL; HORATIO; TIBULLUS; PROPERTIUS; OVID- SELECTED ROMAN LYRICS

Автор:
Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Интересно е, меѓутоа, дека како свои примери  тие не ги зеле врвните грчки поети, туку се угледале на второстепените автори. Всушност, римската лирика главно претставува разработување на поетските видови и форми што ги негувале грчките поети, но се покажало дека по извесен развиток, резултатите на римските автори ги достигнале убавината и сјајот на грчките лиричари.

Рековме дека овој избор донесува песни од најистакнатите лиричари од златната доба, а треба да се нагласи дека нивното творештво одиграло клучна улога во подоцнежниот развиток на поетската уметност во европската и во светската литература.