Роман за Тристан и Изолда

JOSEPH BÉDIER - TRISTAN AND ISEULT 

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Сепак, ваквиот загадочен средновековен амбиент е нагласено смекнат, зашто во замоците, во селата и во колибите, во кралските одаи и во длабоките непреодни шуми, непрекинато се одвиваат човечки средби, судири и големи трагични љубови.

Романот навистина успева да ни создаде слика на средновековното феудално општество.