Сентиментално патување низ Франција и Италија

LAURENCE STERNE - A SENTIMENTAL JOURNEY

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

Своевремено, веднаш по објавувањето, во Англија романот бил преведен на француски и потоа многупати бил преобјавуван и во Англија и во Франција. По големиот успех во Париз делото е преведено во Германија, Холандија, Полска и во уште некои земји, и секаде наидува на голем прием од страна на читателите.

Исклучителниот успех се должи и на популарноста што во тоа време ја уживале патописните книги, потоа на нагласениот сентиментален тон, но пред сè на една голема новина; имено, во ова дело Стерн не го води читателот низ пределот и низ градовите низ кои минува (делото

е автобиографски роман), туку ги опишува главно чувствата и размислувањето, што значи дека настојува да даде слика на внатрешниот свет, на сопствените доживувања и размисли, главно од сентиментална природа.

Патувањето не се одвива според некој однапред подготвен план, туку авторот допушта да го водат неговите чувства спрема претставничките на понежниот пол, кон чии чари постојано му е насочено вниманието секаде каде што ќе пристигне. Преку ова дело Стерн како да укажува на крајот на пикарскиот роман и на свртувањето на авторовото внимание кон чувствата и кон внатрешниот живот на човекот...