Смртта на Дантон; Леонс и Лена; Војцек

GEORG BÜCHNER - DANTONS TOD; LEONCE AND LENA; WOYZECK

Издавач: КСЦ
Жанр: драма
Број на страници:
Година на издание:

315МКД

Бихеровиот книжевен дострел не само што ги надминува современиците , туку служи како патоказ и во развојниот тек на германското драмско творештво. Бихнер ја прекинува долгата германско-јазична традиција за воздигнување  на драмските идеи и на драмските јунаци како носители на одредени идеали и наместо традиционалната  идеологија , во драмата внесува мрачен поглед  на животот, песимистички реализам, разочарувачки светоглед во кој целосно отсуствува желбата за живот....

Коментар:

epten gobra kniga

Коментари

fichorski
Коментар

epten gobra kniga