Сопствена соба; Три гвинеи

VIRGINIA WOOLF - A ROOM OF ONE'S OWN, THREE GUINEAS

Издавач:
Жанр: есеј
Број на страници:
Година на издание:

315МКД

Во рецепцијата на „Сопствена Соба“, од мигот на нејзиното објавување, па до денес, се забележува постоење на непрекинат интерес  на критиката обоен со радикално спротивни толкувања, радикални колку што се и идеите и пораките на Вирџинија Вулф искажани во овој текст. Едно вакво врвно дело од фундаментално значење за развојот на човековата мисла тоа, впрочем, и го заслужува со самиот факт што вели критиката, овозможува „неограничени начини на препрочитување“ .