Уметноста во теоријата 1900-1990

Art in Theory

Автор: Чарлс Харисон и Пол Вуд

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници:
Година на издание: 2019

999,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Откако беше објавена во 1992 година, оваа книга стана една од водечките антологии на теоретски текстови за уметноста во светот. Ова издание ги вклучува плодовите од неодамнешните истражувања, кои вклучуваат значителен обем на новопреведени материјали од целиот период, заедно со дополнителни текстови од последните децении на дваесеттиот век.

Изданието обезбедува сеопфатна застапеност на теориите, кои ги поткрепуваат случувањата во визуелните уметности во текот на дваесеттиот век.

Покрај написи од уметници, антологијата вклучува текстови од критичари, филозофи, политичари и книжевни личности. Содржината е јасно структурирана во осум хронолошки делови, почнувајќи од наследството на симболизмот и завршувајќи со современи дебати за постмодерната. Уредниците даваат поединечни воведи за секој од 340 антологизирани текстови.

Материјалот вклучува и текстови за африканската уметност, за Баухаус и за авангардите што повторно се појавуваат во периодот по Втората светска војна. Постмодернистичките дебати се засилени со текстови за родот, за инсталациите и за изведбената уметност, но и за растечката глобализација на културата.