Енциклопедија

Уметноста во теоријата 1900-1990

Art in Theory
Автор
Чарлс Харисон и Пол Вуд