Авантурите на Артур Гордон Пим; Филозофија на композицијата

EDGAR ALLAN POE - THE NARRATIVE OF ARTHUR GORDON PYM OF NANTUCKET; THE PHILOSOPHY OF COMPOSITION

Автор: Едгар Алан По

Издавач:
Жанр: роман, есеј
Број на страници:
Година на издание:

200,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Во Авантурите на Артур Гордон Пим (1938), По ја искористува познатата жанровска структура, но со цел да раскаже филозофска приказна за човековиот стремеж кон откривање подлабока реалност отаде познатото и минливото. Да се присетиме на еден навидум тривијален детаљ. Постојат различни сведоштва за тоа кои биле претсмртните зборови на По. Според едно од нив, тој извикувал: „Боже, спаси ја мојата душа“! Според друго сведоштво, пак, последниот збор што го извикал бил: „Рејнолдс“! Последново навело многумина да шпекулираат дека и во претсмртниот час По сонувал за Џерамаја Н. Рејнолдс, авантуристот што во име на владата на САД го истражувал Јужниот Пол, а за чии извештаи По напишал рецензија.