Метеорологија

Метеорологија

Автор: Недељко Тодоровиќ

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 31
Година на издание: 2022

250,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Дознај:

  •  Кои се предзнаците за убаво време, а кои за лошо време;
  •  Како се вршат метеоролошки мерења и набљудувања;
  •  Што се случува при движењето на големите воздушни маси;
  •  Какви временски прогнози постојат;
  •  Како луѓето влијаат врз климата.

Пробај:

  • Да го одредиш дневниот тек на температурата;
  • Да ги одредиш насоката и брзината на ветерот;
  • Да го препознаеш родот на облаците;
  • Да ја пресметаш оддалеченоста на грмежите од местото на кое се наоѓаш;
  • Да користиш метеоролошки карти.