Театар

Автор: Јасен Боко

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници:
Година на издание:

250,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

 Дознај:

  • како настанала театарската уметност
  • кој сè учествува во работата на претставата
  • што е тоа добра актерска игра
  • какви сè проби постојат
  • што е тоа мизансцен

Пробај:

  • да напишеш драмска сцена
  • да научиш да глумиш
  • да организираш аудиција
  • да направиш распоред на пробите
  • ги избереш декорот и костимите