Вагон ресторан

Автор: Лилјана Дирјан

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 118
Година на издание: 2020

250,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Пишуван неконвенционално, со огроман љубов и страст, Вагон-ресторан на Дирјан претставува вонреден пример за своевиден „меланж“ на: патопис, автобиографско писмо, ерудициски стил, поетска проза, интертекст...Лилјана Дирјан, со еднаква страст, се впушта во авантурите на приказната. Нејзиниот исклучителен талент за поетски дискурс, специфичниот светоглед и асоцијативната моќ креираат еден мошне оригинален, уникатен и специфичен „дирјановски“ стил што доминира низ секоја страница на Вагон-ресторан.

А интересот за другите и за другоста (земји, народи, култури...), имаголошките претстави за далечното како блиско и свое, претставуваат редок дар и неповторливо споделено искуство.