Филип К. Дик

Човекот во високиот замок

Man in the high castle
Автор
Филип К. Дик

Сонуваат ли андроидите електрични овци?

Do androids dream of electric sheep?
Автор
Филип К. Дик