Услови на користење

Услови на користење

ОПШТИ УСЛОВИ

Добредојдовте во polica.mk. Со вашиот пристап на нашата страна, се согласувате со општите одредби објавени подолу. Ве молиме прочитајте ги внимателно. Polica.mk има за цел да ги претстави насловите во издание на Конгресен Сервисен центар - Полица, како и онлајн агрегатор на други издавачки куќи од Македонија. Polica.mk е veb веб страна каде ќе можете да купувате и да разменувате мислења и искуства во врска со вашите омилени книги. Конгресен Сервисен Центар - Полица Скопје е единствен сопственик на  polica.mk.