Виктор Иго

Клетници II (Идила во улицата Плиме и епопеја во улицата Сен-Дени; Жан Валжан)

Les misérables
Автор
Виктор Иго

Клетници I (Фатина; Козета; Мариус)

Les Miserables
Автор
Виктор Иго

БОГОРОДИЧНАТА ЦРКВА ВО ПАРИЗ

NOTRE-DAME DE PARIS
Автор
Виктор Иго