Клетници II (Идила во улицата Плиме и епопеја во улицата Сен-Дени; Жан Валжан)

Les misérables

Автор: Виктор Иго

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 711
Година на издание: 2021

590,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Напишан во 1862 година, „Клетници“ се смета за еден од најзначајните романи на деветнаесеттиот век. Ги следи животите и случките на неколку француски ликови за период од 17 години во почетокот на XIX век, започнувајќи од 1815 година па сè до 1832 година кога се случува Јунското востание. Романот се сосредоточува врз борбите на поранешниот осуденик Жан Валжан и неговото избавување. Писателот ја испитува природата на законот и славата, пишува за историјата на Франција, архитектурата во Париз, политиката, моралната филозофија, антимонархизмот, правдата, религијата, и типовите и природата на романтичната и семејната љубов. Приказната е историска белетристика затоа што содржи реални и историски настани. Романот „Клетници", освен како книжевно дело, на многумина им е познат и преку неговите бројни сценски и филмски адаптации.