ПОЛИЦА

Книжевни крстопати : (сведоштва од меѓукултурниот дијалог) : монографија

Книжевни крстопати : (сведоштва од меѓукултурниот дијалог) : монографија = Literary Crossroads : (Testimonies From Intercultural Dialogue) : Monography
Автор
Звонко Танески

Триста ветрила! или за преведувањето и за пребродувањето : преведување поморјанска терминологија во романот „Моби Дик“

Триста ветрила! или за преведувањето и за пребродувањето : преведување поморјанска терминологија во романот „Моби Дик“

Моби Дик или Китот - 2. изд.

Moby-Dick, or, The whale
Автор
Херман Мелвил

Урнебесна биологија

Urnebesna biologija
Автор
Андреја Лесковац

Нашите БАБИЧКИ секоја посебна на свој начин

Abuelas cada una a su manera
Автор
Беа Табоада

Запчињата раскажуваат и порачуваат

Запчињата раскажуваат и порачуваат
Автор
Милкица Моцан

Absolvo te

Absolvo te
Автор
Георги Брдаров

Највисокото дно

Највисокото дно - 2. изд.
Автор
Марија Митева

Телото во кое треба да се живее

Телото во кое треба да се живее
Автор
Петар Андоновски

Страв од варвари

Страв од варвари
Автор
Петар Андоновски