Книжевни крстопати : (сведоштва од меѓукултурниот дијалог) : монографија

Книжевни крстопати : (сведоштва од меѓукултурниот дијалог) : монографија = Literary Crossroads : (Testimonies From Intercultural Dialogue) : Monography

Автор: Звонко Танески

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр:
Број на страници: 278
Година на издание: 2023

300,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака
Звонко Танески е наш еминентен научник со два дома - Македонија и Словачка. Како активен дејствувач во културите на овие две држави, тој ја создаде монографијата „Книжевни крстопати“, која е значаен труд за македонско-словачките книжевни релации.
Книгата се состои од збир студии и прегледи на:
- приемот на јужнословенските книжевности во Словачка по 1989 г.
- приемот на македонската драма во Словачка по 1989 г. (Горан Стефановски, Јордан Плевнеш, Венко Андоновски, Томе Арсовски и Коле Чашуле);
- словачката рецепција на делата од Коле Чашуле, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Богомил Ѓузел и Блаже Конески;
- објавени публикации, трудови, поговори и рецензии, како и уметнички трудови и преводи на авторот Звонко Танески во периодот од 1995 до 2022 година во домашни и во странски издавачки куќи, списанија и зборници, авторски сведоштва и разговори.