Триста ветрила! или за преведувањето и за пребродувањето : преведување поморјанска терминологија во романот „Моби Дик“

Триста ветрила! или за преведувањето и за пребродувањето : преведување поморјанска терминологија во романот „Моби Дик“

Автор:

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 222
Година на издание: 2023

350,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака
Што значи да се преведува „Моби Дик“ на македонски? Каков истражувачки, преведувачки и книжевен предизвик е пребродувањето на поморјанската терминологија што ја користи Мелвил, а која и во средината на 19. век им била позната само на малубројни говорители на морјанскиот жаргон?
Според Огнен Чемерски, јазичните решенија на македонски се на дофат на раката доколку се црпи од јазикот на нашата книжевност од деветнаесеттиот век, од јазикот на нашите рибари, занаетчии, еснафи и од нивните тајфи, од македонската топонимија и етимологија и од секоја друга сфера што ќе се покаже податлива.
Ова е книга за пловидбата на Чемерски низ процесот на преведување, за тешкото море на поморјанскиот јазик на „Моби Дик“ и за успешното пребродување на навидум непреводливото.
Книгата содржи и англиско-македонски поморјански поимник - корисен прирачник за сите преведувачи и професионалци од областа на македонскиот јазик.